Halahult, Karlshamn

halahult-collage

Tilaaja: Karlshamnin kunta

Edellytykset: 22 kotitaloutta, joissa yhteensä enintään 110 henkilöä. Tiukka vaatimustaso.

Ratkaisu: 44 m³ yhteinen saostussäiliö ja 192 kpl IN-DRÄN -moduuleja jaettuna neljään tiiviiseen maapuhdistamoon. Kukin kenttä on kooltaan noin 15 x 10 m. Pumppaus jakokaivojen kautta maapuhdistamoihin. EkoTreat fosforin lisäpoistona (tiukka vaatimustaso).

Asennettu IN-DRÄN Max -järjestelmä varmistaa, että järjestelmästä purkautuva jätevesi on puhdasta haitallisista aineista. EkoTreat-yksikkö varmistaa, että fosfori saostuu jo saostussäiliössä, jotta järjestelmä on tiukan vaatimustason mukainen. Saostussäiliön jälkeen vesi pumpataan jakokaivojen kautta neljään tiiviiseen maapuhdistamoon, jotka on toteutettu IN-DRÄN -moduuleilla. Kun vesi on kulkenut IN-DRÄN -moduulien ja moduulien alla olevan sorakerroksen läpi, puhdistettu vesi johdetaan salaojaan ja näytteenottokaivojen kautta purkupaikkana toimivaan jokeen.