Ympäristösertifioitu jätevesijärjestelmä - FANN

Ympäristösertifioitu jätevesijärjestelmä

Ympäristö ja laatu

Meillä on vain yksi planeetta. Siksi valmistamme jätevesijärjestelmiä, jotka suojaavat sekä ympäristöä että ihmisiä. Valitse ympäristösertifioitu FANN-jätevesijärjestelmä.

Ilmastoälykkäät tuotteet ja tuotanto

FANN on ympäristötekniikan yritys. Tämä tarkoittaa sellaisten ratkaisujen kehittämistä, joissa ympäristö ja laatu asetetaan aina etusijalle – niin tuotesuunnittelun, prosessien kuin kuljetustenkin osalta. Hiilijalanjälkemme on niin pieni kuin mahdollista, valitsemme vain kierrätettäviä materiaaleja, käytämme biokaasua prosessin lämmitykseen ja vältämme tuotteissamme terveydelle haitallisia aineita.

  • Pieni hiilijalanjälki
  • Kierrätämme muovimateriaalin
  • Käytämme biokaasua prosessin lämmitykseen
  • Ei terveydelle haitallisia aineita tuotteissa

Vertaa hiilijalanjälkeä

Jokaisen on tehtävä osansa kokonaispäästöjen vähentämiseksi. Luotamme materiaaleihin, joilla tiedetään olevan mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Siksi olemme päättäneet olla käyttämättä betonia, jonka hiilidioksidipäästöt ovat noin 8-10-kertaiset, lasikuitua, jonka hiilidioksidipäästöt ovat noin kaksinkertaiset. Valmistamme jätevesisäiliömme polyeteenistä eikä materiaali sisällä syöpää aiheuttavia tai lisääntymiselle vaarallisia aineita. Luonnonsuojelujärjestö luokittelee polyeteenin täysin uudelleenkäytettäväksi, vaarattomaksi muoviksi.

Kuten kaikki tiedämme, pitkät kuljetusmatkat ovat myös merkittävä CO2-päästöjen aiheuttaja. Koska tuotantomme on Ruotsissa, voimme minimoida asiakkaidemme hiilijalanjäljen jo kuljetuksesta alkaen. Logistiikan kannalta optimoitu muotoilu tarkoittaa myös sitä, että saamme lastattua jokaiseen kuorma-autoon huomattavasti enemmän laitteita kuin muut toimittajat, mikä myös vähentää CO2-päästöjä.

Ympäristöjalanjälki

CO2

10g
2g
1g

Luonnonmukainen puhdistusprosessi

Markkinoiden johtava INDRÄN-puhdistustekniikkamme tuottaa korkeinta laatua ja vähiten ympäristövaikutuksia. FANN-jätevesijärjestelmä puhdistaa jätevetesi luonnonmukaisella ja biologisella menetelmällä. Käyttämällä luonnon omaa puhdistusmenetelmää voimme tarjota ratkaisuja, jotka suojaavat käyttöveden haitallisilta bakteereilta ja mahdollistavat tehokkaan fosforinpoiston. Sinun ei käyttäjänä tarvitse koskaan lisätä vaarallisia kemikaaleja jätevedenpuhdistamoosi.

  • Luonnonmukainen ja biologinen puhdistusmenetelmä
  • Suojaa käyttöveden haitallisilta bakteereilta
  • Tehokas fosforinpoisto
  • Kemikaaliton ja ympäristösertifioitu jätevesijärjestelmä

Valitse ympäristösertifioitu jätevesijärjestelmä

Osana ympäristö- ja laatutyötämme FANN on sertifioitu standardien ISO 9001:2015 (laatu) ja ISO 14001:2015 (ympäristö) mukaisesti. Sertifioinnit on myöntänyt riippumaton laadunvarmistusyhtiö Intertek ja ne vahvistavat, että järjestelmällinen kestävän kehityksen suunnitelmamme on ajan vaatimusten ja odotusten mukainen. Näin taataan laadun, asiakastyytyväisyyden, ympäristövaikutusten ja jatkuvan kehityksen korkea taso.

Avaa ISO 9001:2015 -sertifikaatti

Avaa ISO 14001:2015 -sertifikaatti

 

Paremman vesiympäristön puolesta