Ängsö Camping, Västerås - FANN

Ängsö Camping, Västerås

vastarascamping

Tilaaja: Ängsö Camping ja Västeråsin kunta

Edellytykset: Kesä- ja talvikäytössä oleva leirintäalue, jossa on 450 leirintäpaikkaa ja 250 ravintolapaikkaa. Tiukka vaatimustaso.

Ratkaisu:  Kaksi saostussäiliötä, toinen 44 m³ ja toinen 32 m³, joiden jälkeen maapuhdistamo, jossa on 212 INDRÄN -moduulia. EcoTreat (fosforin saostus) fosforin lisäpoistona – tiukka vaatimustaso.

Kun kesäkausi 2016 alkaa Västerås Campingissa Ängsössä, vierailijat voivat odottaa entistäkin miellyttävämpää leirintäkokemusta. Tämä johtuu siitä, että käytössä on uusi nykyaikainen INDRÄN Max -jätevesijärjestelmä, joka puhdistaa leirintäalueen jätevedet tiukan vaatimustason mukaisesti, ts. puhdistusteho on suuri. Leirintäalueen asiakkaille ei enää aiheudu aikaisia herätyksiä lietteen tyhjennysauton viikoittaisten vierailujen takia kesäkuukausina. INDRÄN Max -jätevesijärjestelmä tarvitsee vain kaksi lietteen tyhjennyskertaa vuodessa. Leirintäalueen asiakkaita odottaa paljon mukavampi ympäristö!