Vaatimustaso - FANN

Vaatimustaso

INDRÄN Max normaalia ja tiukkaa vaatimustasoa varten.
Turvallinen sinulle – puhdas luonnolle.

Ympäristökaaren mukaan jätevedet on johdettava pois ja puhdistettava siten, ettei ihmisten terveydelle tai ympäristölle aiheudu haittaa.

Ympäristönsuojelussa on kysymys orgaanisten materiaalien ja ravinteiden (kuten fosfori ja typpi) aiheuttaman kuormituksen minimoinnista järvien ja meren suojelemiseksi. Terveyden suojelu tarkoittaa virusten ja bakteerien leviämisen estämistä jätevesien kautta esim. lähistön kaivoihin, pohjaveteen, uimarannoille ja vedenottamoihin.

Jätevesijärjestelmän puhdistuskapasiteetille on kaksi vaatimustasoa: normaalit ja tiukat vaatimukset.

Kunta määrittelee, kumman vaatimustason piiriin kiinteistö kuuluu:

Normaali vaatimustaso on perustaso jätevesijärjestelmän puhdistuskyvylle ihmisten, eläinten ja ympäristön suojaamiseksi taudinaiheuttajilta ja muilta epäpuhtauksilta.

Tiukat vaatimukset ovat kovempi vaatimustaso arkoja ja tiheästi asuttuja alueita varten, esim. vedenottamoiden tai rantojen lähellä. Tiukat vaatimukset saattavat sisältää myös lisävaatimuksia, esim. tehokkaampi fosforinpoisto ja tietyt päästöt saatetaan kieltää kokonaan. EkoTreat -fosforinpoiston ansiosta INDRÄN Max -järjestelmät ovat tiukan vaatimustason mukaisia.

NORMAALIA JA TIUKKAA VAATIMUSTASOA KOSKEVAT PUHDISTUSVAATIMUKSET:

Vaatimustaso

Normaali

Tiukka

Ympäristönsuojelu

BOD 90%

Fosfori 70%

BOD 90 %

Fosfori 90 %

Typpi 50 %

Hygieniataso

Ei lisää
taudinaiheuttajien riskiä merkittävästi

Lisäsuojelutoimenpiteet ja/tai
-puhdistusvaiheet

BOD  = orgaaninen aines