“Kuva yksityisviemäreistä ympäristöroistoina on virheellinen” - FANN
enskilda avlopp

“Kuva yksityisviemäreistä ympäristöroistoina on virheellinen”

Leväkukinnot ja väitetty ruotsalaisten järvien ja vesistöjen rehevöityminen ovat synnyttäneet keskustelua, jossa syy vieritetään pienten yksityisviemärien kannettavaksi ja edellytetään fosforin lisäpoistoa. Pienviemärien asiantuntijan Peter Ridderstolpen mukaan tämä ei pidä paikkaansa, ja hän kuvailee asiaa ajankohtaisessa puheenvuorossaan SvD:ssa.

Ridderstolpen panos keskusteluun lähtee LVI-valmistajien lausunnoista, jonka mukaan pientalojen omistajien on otettava vastuu omista viemäreistään, jos aiomme välttää leväkukinnot meressä ja järvissä. Ridderstolpe vastustaa tätä näkemystä eikä löydä sille tukea saatavilla olevasta tutkimustiedosta. 

Vuosilta 1988 – 2013 kootut vesitiedot osoittavat sen sijaan, että rehevöityminen ei ole laajalle levinnyt ongelma Ruotsin vesistöissä. Itse asiassa Ruotsin järvien fosforipitoisuus on laskenut ja joillakin alueilla esiintyy jopa aliravinneongelmaa. 

Yksityisviemärien vaikutuksia koskeva ristiriita

Ridderstolpe väittää, että yksityisviemäreillä ei ole suurta vaikutusta järviemme ja merialueidemme ravinnetilanteeseen. Eri päästölähteisiin verrattuna yksittäisten kotitalousviemärien osuus kokonaispäästöistä on merkityksetön. Meri- ja vesiviranomaisen (HaV) mukaan yksittäiset viemärit päästävät 200 tonnia fosforia rannikkovesiimme. HaV:n jokisuistojen ja pistekuormituslähteiden säännöllisessä seurannassa saamien tulosten perusteella fosforin kokonaiskulkeutuma maalta mereen on 3 500 – 4 500 tonnia vuodessa.

Pienten viemärien ravinnepäästöt vesistöihimme ovat tässä yhteydessä hyvin pienet. Itse asiassa määrät ovat niin pieniä, että maa-alueelle osuva rankkasade ylittää pienviemärien koko fosforikulkeuman maalta mereen, Peter Ridderstolpe kirjoittaa. 

Tehostettu fosforinpoisto tulee kalliiksi kiinteistönomistajalle

Yksityisviemärien fosforinpoiston tiukkaa vaatimustasoa on korostettu ratkaisuna leväkukinto-ongelmaan. Uusi pakollinen vaatimustaso, jonka mukaan jätevesijärjestelmän on erotettava vähintään 90 % fosforista, aiheuttaisi suuria lisäkustannuksia yksittäisille kiinteistönomistajille. Kiinteistönomistajille, joiden yksityisviemäri ei aina ole lähelläkään järveä eikä sillä siten ole mitään negatiivista ympäristövaikutusta pintavesiin. Itse asiassa fosforinpoistolla on suurempi vaikutus esimerkiksi pienpuhdistamojen ja fosforiloukkujen muodossa; ne kuluttavat paljon energiaa ja kemikaaleja. 

Ratkaisu: maapuhdistamo

Peter Ridderstolpe, tekniikan lisensiaatti sovelletussa ekologiassa ja Water Revival Systemsin seniorkonsultti esittää, että kuntien tulisi vaatia tiukkaa vaatimustasoa vain tapauskohtaisesti. 

Noudata ympäristökaarta! Aseta vain vaatimuksia, jotka ovat ympäristö- ja kustannusnäkökulmasta perusteltavissa. Tähtäimen tulisi olla sen varmistamisessa, että kiinteistön jätevesijärjestelmä on kokonaisuutena kelvollinen ja luja perusta ihmisten terveydelle, ympäristölle ja luonnonvarojen hyvälle hallinnalle. Maapuhdistamo on yleensä paras tekniikka näiden perusvaatimusten täyttämiseen”. 

INDRÄN – yksityisviemärien ilmastoälykäs puhdistus

Ridderstolpen selostus vahvistaa, että FANN pystyy tarjoamaan ajanmukaisen tuotteen. Markkinoiden johtava INDRÄN-tekniikkamme puhdistaa veden luonnonmukaisella biologisella puhdistusmenetelmällä ilman, että käyttäjän tarvitsee lisätä tarpeettomia kemikaaleja. Tuloksena on juomakelpoista vettä, jossa ei ole haitallisia bakteereja, sekä erittäin tehokas fosforinpoisto. 

Lue Peter Ridderstolpen koko puheenvuoro Svenska Dagbladetissa.

Lue lisää ympäristöystävällisestä INDRÄN-puhdistuksesta.

Lisää uutisia

Roslagen mahdollistaa vesivessan mukavuuden taas moniin haja-asutusalueen kiinteistöihin. Roslagen alipainevessa, saattaa olla että Roslagen on ylivertainen vaihtoehto sinunkin ...

Roslagen vesi-wc voi tuoda koko perheen mökille! Mökkeilystä nauttii koko porukka kun vessa ei haise ja siellä ...

Biosuodatin järjestelmämme tekee sen mitä jätevesijärjestelmän kuuluu, täyttää korkeimmatkin puhdistusvaatimukset varmasti, eikä vain ce-...