Saostussäiliöt ja muut säiliöt - FANN

Saostussäiliöt ja muut säiliöt

Mitat:

Mikä on tuloyhteen korkeus malleissa SA 4000ce ja ST 4000?

Noin 118 cm.

Mikä on tuloyhteen korkeus malleissa ST 3000L, ST 3000Ls, ST 3000Lsa, SA 3000ce, UT 3000?

Noin 92 cm.

Mikä on tuloyhteen korkeus malleissa SA2000ce, UT2000 jne.?

Noin 81 cm.

Mikä on tuloyhteen korkeus malleissa SA900, UT900 jne.?

Noin 70 cm.

Miten suuri on tulo- ja lähtöyhteen välinen korkeusero saostussäiliöissä (SA 900, SA 2000ce, SA 3000ce, SA 4000ce)?

10 cm.

Yleistä:

Miten usein saostussäiliö on tyhjennettävä?

Saostussäiliö on suunniteltu voimassa olevan standardin mukaisesti. Se perustuu olettamukseen, että lietesäiliön tulee olla riittävän suuri, jotta tyhjennysväliksi tulee pysyvässä asunnossa vuosi. Jotkut kotitaloudet tuottavat erittäin paljon lietettä, joka on ehkä tyhjennettävä useammin eli kun lietteen määrä saavuttaa 50 % märkätilavuudesta (30 % harmaaveden saostussäiliöissä). Ajoittaisessa käytössä käyttöajat voidaan tyhjennysväliä laskettaessa laskea yhteen.

Minulla on olemassa oleva saostussäiliö, joka on ympäristökaaren perusteella kunnossa, mutta jota on täydennettävä FANN-saostussäiliöllä riittävän tilavuuden saavuttamiseksi. Tuleeko minun asentaa FANN-saostussäiliö ennen olemassa olevaa saostussäiliötä vai sen jälkeen?

FANN-saostussäiliöt voidaan asentaa sekä olemassa olevan saostussäiliön eteen että sen jälkeen. Lietteen tyhjennys vähintään kerran vuodessa tai kun lietetaso on 50 %, tämä koskee molempia säiliöitä.

Miten syvälle säiliön saa upottaa?

FANNin sinisten säiliöiden maks. upotussyvyys, korkein pohjaveden taso ja sovellettavat edellytykset käyvät ilmi seuraavasta taulukosta. Katso lisätietoja säiliön sijoittamisesta kunkin säiliön ohjeista.

MAATÄYTÖN MAKS. KORKEUS SINISILLE FANN‐SÄILIÖILLE
Maks. Täyttökorkeus säiliön päältä Pohjavesi Edellytykset
> 1 metri Pohjaveden pinta nousee
enintään säiliön lähtöputken alareunaan.
Täytetään paikalta kaivetuilla mailla.
1,5 metri Pohjaveden pinta nousee
enintään säiliön lähtöputken alareunaan.
Käytä solumuovisia routaeristelevyjä säiliön vieressä ja yläpuolella (ks. kuvat). Enintään 80 cm maatäyttö paikalta kaivetuilla mailla.
1 metri Pohjaveden pinta en nouse
säiliön pohjaan asti.
Täytä salaojittavalla materiaalilla (hiekka tai pesty sora) maanpinnan tasoon asti, paitsi pintakerros 10 cm maata.

Minulla on iso kylpyamme, pitääkö saostussäiliö mitoittaa suuremmaksi?

Kyllä, jos kylpyamme on suurempi kuin 300 litraa, tarvitaan suurempi lietteenerotin kuin 2 m3. 3 m3 riittää 420 litralle. 4 m3 riittää 540 litralle. Huomaa, että kentän kokoa on suurennettava! 400 litraa = 2 lisämoduulia, 500 litraa = 4 lisämoduulia. Klooria ei saa käyttää!

Miksi suosittelette, että käyttöveden puhdistuslaitteen huuhteluvedet johdetaan erilliseen kivipesään, ei saostussäiliöön?

Yhtäältä niistä tulee parinsadan litran kokonaisvirtaama 2-4 päivän välein. Ja toisaalta suodattimeen kertyy paljon väkevää ioninestettä, joka voi häiritä saostussäiliön tasapainoa.

Voiko säiliön asentaa maan päälle?

Kyllä, se onnistuu hyvin. Varmista, että alusta on tarkasti vaakasuora eikä painu, ja ettei säiliö ole vaarassa jäätyä. Käytä pakkasvahtia ja tehokasta lämpöeristystä.

Voinko käyttää merivettä saostussäiliön täyttämiseen?

Merivettä voi käyttää Gävlen pohjoispuolella sijaitsevissa järjestelmissä. Kauempana etelässä merivesi voi olla liian suolaista. Muilta osin merivettä voi yleensä hyvin käyttää.

Kestääkö umpisäiliö tai saostussäiliö tyhjänä seisomista?

Kyllä. Saostussäiliöiden ja umpisäiliöiden perusrakenne on sama, ja ne voi molemmat jättää tyhjiksi. On melko yleistä, että umpisäiliö tyhjennetään syksyllä ja se jää tyhjäksi talven ajaksi.

Jos säiliö on kuitenkin asennettu väärin eli syvälle pohjaveden pinnan alapuolelle, säiliön kokoon painumisen riski on suurempi.

Lämpöeristys:

Miten maan pinnalle asennettava säiliö lämpöeristetään?

Rakenna pieni koppi tai aseta säiliö kuistin tai vastaavan alle (muista kuitenkin, että saostussäiliöstä ja umpisäiliöstä voi tulla hajua, pääasiassa kesällä sisällön lämmetessä). Käytä pakkasvahtia ja tehokasta lämpöeristystä. Säiliön kannalta paras eristystapa on käyttää ensin mineraalivillaa (säiliö laajenee täyttyessään ja mineraalivilla on pehmeää) ja sen jälkeen 5 cm styroxia. Ylimmäksi tulee kerros säänkestävää materiaalia.

Putkiveto:

Miten pitkä talon ja saostussäiliön välinen putki saa olla ja miten suuri kaato putkeen vaaditaan? Mitä minun tulee huomioida muuttaessani putken suuntaa?

Putken enimmäispituus on 50 m – mutta huomaa, että näin pitkillä matkoilla voi maastosta riippuen esiintyä ongelmia. Asenna mielellään huuhtelukaivo (T-putkella ja 110 mm putkella) 10 metrin välein. Talon ja saostussäilön välisessä putkessa on oltava 1:100 kaato. Suunnan muuttuessa taso- tai poikittaissuunnassa siirtymäkohtaan tulee asentaa huuhtelukaivo.

Lisätietoja saat säiliöiden ohjeista.

Repijäpumput:

Joudun käyttämään pumppua ennen saostussäiliötä – ja järjestelmässä on EkoTreat fosforin saostusyksikkö. Mitä tulee huomioida?

Käytä mahdollisimman pientä pumppausannosta ja virtaamaa. Pumpun maksimiannos on 100 l ja maksimivirtaama 2 l/s.
Mitoita yhden SA 900:n verran tavanomaisen saostussäilön jälkeen, eli saostussäiliön lisätilavuutta tarvitaan kuutiometrin verran.

Joudun käyttämään pumppua ennen saostussäiliötä – vaikuttaako tämä saostussäiliöön?

Lisää saostussäiliön kokoa vähintään 1 m3/kotitalous:

Yksi kotitalous= 3 m3
Kaksi kotitaloutta = 6 m3

HUOMAA! Tämä ei päde käytettäessä EcoTreat fosforin saostusyksikköä! 

Käytä mahdollisimman pieniä pumppausannoksia. Noudata saostussäiliön ohjeita, kuitenkin pumpun maksimivirtaama 1,5 l/s, enintään 80 l/pumppauskerta.