Imeytys- ja suodatuskentät

Tuuletus:

Minulla ei ole katolle menevää viemärin tuuletusputkea. Miten voin ratkaista ongelman?

Viemäriputki tulisi asentaa läpimenevänä, jotta saavutetaan ns. ”hormivaikutus”. Se on halvin, yksinkertaisin ja luotettavin ratkaisu. Jos katon yläpuolelle ei ole mene tuuletusputkea, voit asentaa kanavapuhaltimen kentän päässä olevaan tuuletusputkeen. Aseta käyttöajaksi yhteensä 4 tuntia jaettuna vuorokauden ajalle. Eristä putki kylmissä tiloissa. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa hajuongelmia saostussäiliöstä. Varmista myös, että puhallin toimii vuodenajasta riippumatta.

Vianmääritys

Jätevesijärjestelmästäni tulee hajua - missä vika?

Kaikki jätevesijärjestelmät voivat, valmistajasta riippumatta, tuottaa hiukan hajua. Jos haju on häiritsevä, syynä on yleensä puutteellinen ilmanvaihto. Tarkasta katolle johtava tuuletusputki koko järjestelmän alueelta – kentän päästä saostussäiliön kautta viemäriputkeen ja katon yläpuolelle. Hajuvaaran minimoimiseksi on tärkeää, että tuuletusputki on vapaasti auki ilmaan katon yläpuolella ja että sen halkaisija on vähintään 75 mm. Eristä putki kylmissä tiloissa. Varmista, ettei putkessa ole alipaineventtiiliä.

Kentän päähän on asennettava tuuletusputki, jos sitä ei ole. Muuten ilma poistuu saostussäiliön kautta. Tarkasta saostussäiliön pinnankorkeus, ettei se ole liian korkea. Onko tuuletusputkessa vettä koko ajan? Ota yhteys FANN’iin.

Jos katon yläpuolelle ei mene tuuletusputkea ja ilmanvaihtoputki kulkee sen takia ulkona, on myös tärkeää eristää putki. Näin estetään ilmankulun pysähtyminen käänteisen hormivaikutuksen takia, kun kylmä ilma laskeutuu alaspäin ja tuuletusputkeen syntyy ilmalukko, joka saa ilmavirran pysähtymään.

Miten järjestelmä on sijoitettu? Jos se on esimerkiksi terassin lähellä, tuuletusputki voidaan johtaa sopivampaan paikkaan. On kuitenkin tärkeää, että ilmanvaihtoputki on riittävän korkea (sitä ei saa katkaista maanpinnan tasoon) ja että käytetään tuuletushattua– ei tiivistä kantta!
Jos tuloputkessa talosta järjestelmään on laskukohtia, vesi voi jäädä seisomaan ja täyttää koko putken vesilukon tavoin. Tällöin ilma ei pääse katolle asti ja aiheutuu pahaa hajua. Tilanteen voi korjata oikaisemalla putken.
Lisätoimenpiteenä saostussäiliön ja kannen väliin voi asentaa ylimääräisen tiivisteen.
Ääritapauksissa, esimerkiksi jos talon viemäriputkisto on pitkä (> 10 m) tai putkikoko on alle 75 mm, tuulella toimiva hormi-imuri/PAX-puhallin katolla voi auttaa varmistamaan hyvän ilmanvaihdon.

Sora

Voinko käyttää >2-4(5) mm soraa (ts. karkeampaa kuin 4(5) mm)?

Ei, vaarana on, että vesi virtaa soran läpi liian nopeasti, jolloin bakteerit eivät vähene niin tehokkaasti. Lisäksi kaivannon pohjalle voi muodostua paksu toinen biokerros, mikä voi aiheuttaa tukkeutumisongelmia.

Kumimatto

Mitä materiaalia minun pitäisi käyttää suodatuskentän alla, jotta siitä tulee tiivis? Toimiiko rakennusmuovi?

FANN’in valikoimassa on mittoihin tehty EPDM-kumikangas tiiviin suodatuskentän helppoa ja turvallista toteuttamista varten:
Sulkupaketti yhdelle kotitaloudelle (RSK 552 53 04) tai sulkupaketti kahdelle kotitaloudelle (RSK 552 53 05).

Kangas on mitoitettu siten, että sulkukerros ulottuu maanpinnan tasolle. Paketteihin sisältyy myös lisätuuletusputki moduulien alle. Läpiviennit tiivistetään tulo- ja lähtöpuolella haponkestävillä letkunsiteillä ja vulkanoituvalla teipillä. Asenna mielellään kuitukangaskerros kumikankaan suojaksi molemmille reunoille, jos kaivanto on moreenimaata. Rakennusmuovia ei suositella!

Huomaa, että sulkukerroksella tiivistetty suodatuskenttä WC+harmaavedelle vaatii aina lisäfosforinpoiston joko fosforin saostuksella (EkoTreat) tai fosforiloukulla (FT 503).

Kotitalouskemikaalit

Voinko käyttää taloussaippuaa?

Vältä sitä, sillä on osoitettu, että saostussäiliöillä on vaikeuksia käsitellä jopa taloussaippuaa, olipa saostussäiliö betonia, muovia tai lasikuitua.

Voinko käyttää kloriittia siivoukseen?

Vältä kloriittia, koska se voi vahingoittaa kentän bakteerikantaa.

Sijainti

Kuinka lähelle käyttövedenottamoa tai naapurin vedenottamoa järjestelmän saa sijoittaa?

Ruotsin ympäristönsuojeluviraston yleisohjeen 2006:7 mukaisesti vähintään 3 kuukauden viivytysaika, joka puolestaan riippuu maaperän läpäisykyvystä (raekoko, pohjaveden suunta ja pohjaveden virtaus, kallion halkeamat voivat myös vaikuttaa). Ota yhteyttä kuntaan tai geohydrologiin kohteessa käyntiä varten. Käytännön nyrkkisääntö on kuitenkin yleensä vähintään 20 metriä alavirtaan.

Pumppaus

Miten pumpulla varustetun kentän tuuletus toimii?

Älä käytä takaiskuventtiiliä, koska silloin pumppaat ilmaa ennen jokaista jäteveden pumppausta. Sijoita kenttä 30 cm maapinnan alapuolelle. Talvikäytössä olevissa vapaa-ajan asunnoissa moduulien alle on asennettava ylimääräinen tuuletussilmukka ja kenttä on asennettava routarajan alapuolelle (riippuen siitä, missä päin maata järjestelmä sijaitsee).

Raakavesi

Käsittelen käyttöveden UV-säteilyllä bakteerien vähentämiseksi. Vaikuttaako tämä järjestelmään haitallisesti?

Ei.

Käytän raakavetenä merivettä. Vaikuttaako tämä järjestelmään?

Normaalisti ei, ellei suolapitoisuus nouse hyvin korkeaksi. Jos suolapitoisuus ylittää alan yleisen kotitalouksien jäteveden määritelmän (suolapitoisuus < 100 mg/l), tulee käyttää suodatinta. Ohjaa huuhteluvesi erilliseen kiviarkkuun, ei jätevesijärjestelmään!

Alan määritelmä kotitalouksien jätevedestä (ja paljon muuta) löytyy esitteestä ”Yksityisviemärin tuotevaatimukset”, joka on ladattavissa pdf-tiedostona sivustomme kohdasta “Esitteet ja ohjeet”.

Maatäyttö

Miten paksu maatäyttö kentän päälle sallitaan?

Enintään yksi metri. Pysyvän asutuksen yhteydessä routaraja on usein 30-40 cm (riippuen siitä, missä päin maata järjestelmä sijaitsee). Lämpöeristystä ei suositella.

Maasuodatinpaketin tarkastuskaivo

Maasuodatinpaketin mukana tullut tarkastuskaivo on Altechin valmistama. Miksi näin, ja onko 10 vuoden toimintatakuu voimassa?

Joissakin tapauksissa tämä maasuodatinpaketin mukana toimitetaan Altechin tarkastuskaivo FANN-yhdistelmäkaivon sijaan. FANNin 10 vuoden toimintatakuu on voimassa tavalliseen tapaan. Varmista, että sinulla on mahdollisuus ottaa vesinäytteitä lähtevästä vedestä.